Tramitació de títols

DOCUMENTACIÓ PER A FER EL TRÀMIT DE FORMA PRESENCIAL A SECRETARIA

- Sol·licitud del títol que us donarem a secretaria

- Original i fotocòpia del document d'identificació de l'alumne/a. (En cas que l'alumne/a disposi de NIE portar també passaport)

- Document original i còpia del motiu d'exempció / bonificació de preu públic

- Targeta bancària per a fer el pagament del preu públic

Podeu consultar els preus públics d'expedició de titols acadèmics en aquest enllaç (preus públics)
 

Comparteix