Imatge capçalera: 

Organigrama


 
CONSELL ESCOLAR
President: Francesc Royuela
Cap d'estudis: Mar Castellví
Secretària: Anna Jaqués
Representants professorat:
 • - Àngels Balcells - Núria Formariz- Jaume Fusté - Rocío Garcia - Susana Martínez - Imma Solé
   
Representant PAS: 

Montserrat Camprubí
Representants alumnat:
 • Amina Abakouy
 • Younes Belamri
 • Loubna Salim
Representants famílies:
 • Gabriela Poblet
 • Francisco Galeote
 • M. Carmen Pintó
Representant AFA: M. Carmen Pintó
Representant Ajuntament: Francesc Morodo
COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR
Comissió Permanent: Mar Castellví. M. Carmen Pintó 
Comissió Econòmica: M. Carmen Pintó. Rocio Garcia
Referent de Coeducació: Àngels Balcells
 
EQUIP DIRECTIU
Direcció
Cap d'estudis

ESO-Batx
Cap d'estudis

Cicles
Secretaria- Administració
Coordinadora

Pedagògica
Francesc Royuela
Mar Castellví
Albert Font
Anna Jaqués
Núria Barrufet
 
CÀRRECS DE COORDINACIÓ
 
Activitats i serveis

Àngels Balcells
TIL

Marta Gil

STEAM

Esther Dopateo
Riscos laborals

Natalia Moratal

Informàtica/

Audiovisuals/Web

Jose Barriga

Jaume Fusté (web i suport)

Lucia Callejón (xarxes socials) 
Cap de Taller

Anna Asensio
CLIC 

Mercè Ubach 
Projecte de

Lectura

Noèlia Gascó
Coordinació FP (FCT DUAL)

Úrsula Soms
Cap de Departament 

Rosa Marzal 
Cap de Seminari

Mª Cinta Viña
Coordinació mobilitat

Laura Ruiz
Coordinació Projecte singular

Laura Aresté
Coordinació absentisme

Joan Domènech 

Àngels Balcells
Coordinació mentories i beques batxillerat 

Francisco Lapuerta
Coordinació revista

Assumpta Ferran
Coordinació Competències Bàsiques ESO

Hèctor Moret
 
EQUIP FCT
Coordinació FCT: Aitana Muñoz
TEI: Úrsula Soms, Mª Cinta Viña 

TAPSD: Pilar Cobo, Cristina Gallego 

TIS: Judith Barahona, Núria Gatell, Rosa Marzal 
 
PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS) I PERSONAL LABORAL
Secretaria
Consergeria
Tècnica d’Integració Social TIS
Maria de Lluc Riba

Montserrat Camprubí
Dolors Moreno

Ramón Monton
Emma Asín
Comparteix