Tramitació de títols

DOCUMENTACIÓ PER A FER EL TRÀMIT DE FORMA PRESENCIAL A SECRETARIA
•    Sol·licitud del títol que us donarem a secretaria
•    Original i fotocòpia del DNI.

Podeu consultar els preus públics d'expedició de titols acadèmics en aquest enllaç (preus públics)
 

Comparteix