Imatge capçalera: 

Tractament Integral de Llengües (TIL)

PROJECTE PLURILINGÜE INTEGRADOR A L'INSTITUT MIQUEL TARRADELL

En el context curricular a secundària tenim l'ensenyament de tres llengües com a obligatòries. El nostre projecte es basa en l'objectiu de millorar l'ensenyament de llengües. Per això, volem aplicar la nostra atenció en l'observació, l'anàlisi i la interpretació dels processos d'ensenyament-aprenentatge de llengües i la construcció d'un model pràctic a partir de diferents projectes que integrin les tres llengües obligatòries: el català, el castellà, l'anglès i les diferents llengües maternes del nostre alumnat.

Desenvolupem un model d'ensenyament compartint les tres llengües obligatòries, el que s'anomena TIL (Tractament Integrat de les Llengües). La tasca es duta a terme tant a les classes de llengua (llengües estrangeres i pròpies) A partir d'un objectiu funcional o projecte trimestral ensenyem el currículum de les tres llengües obligatòries alhora, amb una metodologia competencial i on la reflexió dels alumnes sobre el funcionament de la seva llengua materna és l'eix de l'aprenentage dels continguts. 

Paral·lelament amb aquest projecte, desenvolupem AICLE o l'ensenyament d'una matèria no lingüística en anglès. per tant, a 1r d'ESO l'assignatura de Visual i Plàstica i a 2n d'ESO l'assignatura de Cultura i Valors s'imparteixen parcialment en anglès.

Tractament Integral de Llengües (TIL)

Vols veure les presentacions?

 

 

Comparteix