Imatge capçalera: 

Organigrama

Organigrama de centre

CONSELL ESCOLAR

President: Pedro Menéndez-Arango

Cap d'estudis: Francesc Royuela

Secretària: Virginia Romero

Representants professorat:

  • Mar Castellví

  • Pilar Cobo

  • Rocio Garcia

  • Marta Gil

Representant PAS:

Merici Pérez

Representants alumnat:

  • Yara Cifuentes

  • Beatriz Long

  • Loubna Salim

Representants famílies:

  • Gabriela Poblet

  • Francisco Galeote

Representant AFA: M. Carmen Pintó

Representant Ajuntament: Matilde Sanuy

COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR

Comissió Permanent: Mar Castellví. M. Carmen Pintó

Comissió Econòmica: M. Carmen Pintó

 

Referent de Coeducació:

EQUIP DIRECTIU

Direcció

Cap d'estudis

Eso-Batx

Cap d'estudis

Cicles

Secretaria- Administració

Coordinadora

Pedagògica

Pedro Menéndez- Arango

Francesc Royuela

Albert Font

Virginia Romero

Laura Aresté

CÀRRECS DE COORDINACIÓ

 

Activitats i serveis

 

Àngels Balcells

Extraescolar

menjador

 

Robert Díez

 

 

Riscos laborals

 

Judith

Barahona

 

 

Informàtica/Audiovisuals/Web

Jose Barriga

Jaume Fusté (web i suport)

Glória Martín

Rocio Garcia (xarxes socials)

 

Cap de Taller

 

Úrsula Soms

 

CLIC

Verónica Santos-Olmos

TIL

Àngela Fernández

Projecte de

Lectura

 

Noelia Gascó

 

Coordinació FP (FCT DUAL)

 

Aitana Muñoz

 

 

Cap de Departament

 

Txus Franco

 

Cap de Seminari

 

Rosa Marzal

Coordinació mobilitat

Pilar Cobo

Coordinació Projecte singular

Núria Barrufet

Coordinació absentisme

Núria Barrufet

Joan Domènech

Coordinació mentories i beques batxillerat

Francisco Lapuerta

Coordinació revista

Glória Martín

Coordinació Competències Bàsiques ESO

1r Cicle Mar Castellví

2n Cicle Eugènia Vila

Coordinació Projectes ESO-Batx Mariana González

EQUIP FCT

Coordinació FCT: Aitana Muñoz

TEI: Úrsula Soms, Mª Cinta Viña

TAPSD: Pilar Cobo, Cristina Gallego

TIS: Judith Barahona,Anna Jaqués, Rosa Marzal

 

TUTORIES

ESO I BATXILLERAT

1rA ESO

Mariana González

 

1rB ESO

Ester Dopateo

2nA ESO

Noèlia Gascó

2nB ESO

Mar Castellví

3rA ESO

Rocío García

3rB ESO

Àngela Fernández

4tA ESO

Marta Gil

4tB ESO

Joan Domènech

Aula Acollida

Mercè Rueda

1r BTX

Francisco Lapuerta

2n BTX

Antonio Fraile

 

TUTORIES

CICLES FORMATIUS

 

 

1r TAPSD A (M)

Mª Cinta Viña

 

1r TAPSD B (T)

Enric Olartecoechea

 

2n TAPSD A (M)

Pilar Cobo

 

2n TAPSD B (T)

Cristina Gallego

 

 

1r TEI A (T)

Maria Loreto Cabot

 

 

1r TEI B (T)

Aitana Muñoz

 

2n TEI A(T)

Rosa Marzal

 

2n TEI B (T)

Úrsula Soms

 

 

1r TIS A (M)

Jaume Fusté

 

 

1r TIS B (T)

Judith Barahona

 

1r C TIS (T)

Jose Coello

 

2n TIS A (M)

Txus Franco

 

2N TIS B (M)

Anna Jaques

 

2nC TIS (T)

Imma Solé

 

 

 

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS) I PERSONAL LABORAL

Secretaria

Consergeria

Tècnica d’Integració Social TIS

Maria de Lluc Riba

Montserrat Camprubí

Dolors Moreno

Merici Pérez

 

Emma Asín


EQUIPS DOCENTS

EQUIPS DOCENTS ESO

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

Mariana Gonzále( TG)

Ester Dopateo (TG)

Núria Formariz

Eugènia Vila

Laura Aresté

Àngels Balcells

Assumpta Ferran

Rosa M. Font

Rocío García

Francisco Lapuerta

Gloria Martín

Joaquim Palacín

Francesc Royuela

Eugènia Vila

Ana León

Assumpta Ferran
Maria Pujol

 

Noèlia Gascó (TG)

Mar Castellví (TG)

Modest Baquedano

Núria Barrufet

Robert Díez

Joan Domènech

Àngela Fernández

Rosa M. Font

Noelia Gascó

Marta Gil

Mariana González

Gloria Martín

Pedro Menéndez

Hèctor Moret

Lucia Callejón

Joaquim Palacín

Montse Parcet

Verònica Santos

Farid Lemjaafar

Assumpta Ferran

Rocío García (TG)

Ángela Fernández(TG)

Laura Aresté

Modest Baquedano

José Barriga

Mar Castellví

Rosa M. Font

Antonio Fraile

Francisco Lapuerta

Elena Méndiz

Lucia Callejón

Joaquim Palacín

Verònica Santos

Farid Lemjaafar

Ana León

Silvia Manzano

Maria Pujol

 

Marta Gil (TG)

Joan Domènech (TG)

Àngels Balcells

Modest Baquedano

José Barriga

Robert Díez

Ester Dopateo

Rosa M. Font

Antonio Fraile

Noèlia Gascó

Marta Gil

Mariana González

Francisco Lapuerta

Gloria Martín

Elena Méndiz

Héctor Moret

Lucia Callejón

Montse Parcet

Eugènia Vila

Farid Lemjaafar

Silvia Manzano

 

EQUIP DOCENT AULA D' ACOLLIDA

Mercè Rueda, Verònica Santos-Olmo, Hèctor Moret, Gloria Martín, Joaquim Palacín, Robert Díez, Carina García.

 

 

EQUIPS DOCENTS BATXILLERAT

1r BTX

2n BTX

Francisco Lapuerta (TG)

Àngels Balcells

Elena Méndiz

Silvia Manzano

Pedro Menéndez-Arango

Mar Castellví

Hèctor Moret

Núria Formariz

Montse Parcet

Noelia Gascó

Àngela Fernández

Ana León

Ester Dopateo

Robert Díez

Rocío García

Assumpta Ferran

Antonio Fraile (TG)

Elena Méndiz

Silvia Manzano

Pedro Menéndez-Arango

Montse Parcet

Francisco Lapuerta

Ana León

Ester Dopateo

Marta Gil

Eugènia Vila

José Barriga

Francesc Royuela

Joan Domènech

Glòria Martín

 

EQUIPS DOCENTS CICLES FORMATIUS

TAPSD

TEI

TIS

Pilar Cobo

Carme Jodar

M.ª Cinta Viña

Enric Olartecoechea

Cristina Gallego

Anna Jaqués

Imma Solé

Jaume Fusté

Úrsula Soms

Anna Asensio

Maribel Rodríguez

Natàlia Moratal

Úrsula Soms

Aitana Muñoz

Isabel Escrivà

Laura Ruiz

Jaume Fusté

Aitana Muñoz

Anna Asensio

Loreto Cabot

Laura Ruiz

Sònia LLuch

Anna Jaqués

Jaume Fusté

Úrsula Soms

Rosa Marzal

Cinta Viña

Isabel Escrivà

Josep Genè

 

Txus Franco

Enric Olartecoechea

Albert Font

Anna Jaqués

Imma Solé

Jose Coello

Rosa Marzal

Virginia Romero

Jaume Fusté

Judith Barahona

Maribel Rodríguez

Carme Jodar

Laura Ruiz

Lidia Lizandre

Anna Montes

EQUIPS DOCENTS CICLES FORMATIUS

1r A TAPSD (M)

1r B TAPSD (T)

2n A TAPSD (M)

2n B TAPSD (T)

Mª Cinta Viña (Tut)

 

Pilar Cobo

Carme Jodar

Isabel Escrivà

Cristina Gallego

Imma Solé

Enric Olartecoechea

Natàlia Moratal

Natalia Moratal

Enric Olatecoechea (Tut)

 

Lidia Lizandra

Isabel Escrivà

Carme Jodar

Josep Genè

Cristina Gallego

Imma Solé

Jaume Fusté

Anna Jaqués

 

Pilar Cobo (Tut)

 

Carme Jodar

Pilar cobo

Úrsula Soms

MªCinta Viña

Aitana Muñoz

Prof. Especialista

Isabel Escrivà

Natàlia Moratal

Enric Olartecoechea

Patricia Garcia

Cristina Gallego (Tut)

 

Carme Jodar

Úrsula Soms

Pilar Cobo

Josep Genè

Anna Montes

Maribel Rodríguez

Isabel Escrivà

Natàlia Moratal

Enric Olartecoechea

Anna Asensio

 

1r A TEI (T)

1r B TEI (T)

2n A TEI (T)

2n B TEI (T)

Maria Loreto Cabot

(Tut)

 

Jaume Fusté

Anna Asensio

Laura Ruiz

Josep Genè

Sònia Lluch

 

 

 

Aitana Muñoz (Tut)

 

Anna Asensio

Laura Ruiz

Josep Genè

Sònia Lluch

Loreto Cabot

Rosa Marzal (Tut)

 

Anna Jaqués

Anna Asensio

Loreto Cabot

Cinta Viña

Isabel Escrivà

Sònia Lluch

Josep Genè

Úrsula Soms

Úrsula Soms (Tut)

 

Jaume Fusté

Anna Asensio

Laura Ruiz

Loreto Cabot

Isabel Escrivà

Sònia Lluch

Josep Genè

Aitana Muñoz

M.ª Cinta Viña

1r A TIS (M)

1r B TIS (T)

1r C TIS (T)

2n A TIS (M)

Jaume Fusté

(Tut)

 

Txus Franco

Albert Font

Imma Solé

Prof. Especialista

Virginia Romero

Patricia Garcia

Natàlia Moratal

Judith Barahona (Tut)

 

Enric Olartecoechea

Albert Font

Jose Coello

Anna Montes

Virginia Romero

Natàlia Moratal

Jose Coello (Tut)

 

Enric Olartecoechea

Anna Montes

Rosa Marzal

Lidia Lizandra

Laura Ruiz

Natàlia Moratal

Txus Franco (Tu)

 

Patricia Garcia

Imma Solé

Maribel Rodríguez

Lidia Lizandra

Carme Jodar

Natàlia Moratal

Albert Font

 

2n B TIS (T)

2n C TIS


 

Anna Jaques (Tut)

 

Lidia Lizandre

Jose Coello

Prof. Especialista

Txus Franco

Judith Barahona

Carme Jodar

Sònia Lluch

Anna Montes

 

 

Imma Solé (Tut)

 

Jose Coello

Prof. Especialista

Txus Franco

Maribel Rodríguez

Judith Barahona

Carme Jodar

Natàlia Moratal

Lidia Lizandre

Anna Montes


 


 


 


 


 


 


 


 

Formació Professional Dual

Aitana Muñoz (coordinació )

 

Seguiment DUAL:

Loreto Cabot

Aitana Muñoz

Úrsula Soms

 

COMISSIONS

 

Comissió Diversitat

Comissió Social

Comissió Absentisme

 

Laura Aresté

Emma Asín

Mariana González

Neus Barrufet

Beatriz Alejandre (EAP)

Sara Alonso(LIC)

Laura Aresté

Emma Asín

Mariana González

Neus Martínez

Treballadors/es socials dels Serveis Socials: Àstrid González SSRS/Joan Anton Martínez SSRN

Emma Asín

Francesc Royuela

Jaan Doménech

Núria Barrufet

 

Mediació

 

Francesc Royuela

Mariana González

Emma Asín

 

Comissió de lectura

Projecte de lectura

TIL

 

Noelia Gascó

Laura Aresté

Txus Franco

Mariana González, Àngels Balcells, Noèlia Gascó, Mar Castellví, Àngela Fernández, Verónica Santos-Olmos, Marta Gil, Joan Domènech, Mercè Rueda, Joaquim Palacín, Hèctor Moret, Antonio Fraile.

Marta Gil

Àngela Fernández

Verónica Santos-Olmos

Francesc Royuela

Mar Castellví

Àngels Balcells

Mercè Rueda

Noelia Gascó

Maria Pujol

 

COL·LABORACIONS EXTERNES

 

Inspector/a

EAP

Assessora LIC

Programa Salut i Escola

Punt Informació Juvenil

 

Francesc Sánchez

Mercè Berengueres (Ciutat Vella)

Neus Matínez

(treballadora social)

Beatriz Alejandre (EAP)

Sara Alonso

Rosa Àlvarez (infermera)

 

 

Tallers Casal

Tallers Impulsem

Teatre

Tècnic informàtic

XAMFRÀ

 

Olga Gallés

Alcia Riccis (tallerista)

Vanessa Cayuela

Silvia de Toro

Anna Caubet

Rafael Gómez

Esther Bonal

Riad

 

DEPARTAMENTS DIDÀCTICS

 

 

 

 

 

 

 

 

ESO- BATX

Llengua Catalana

I acollida

Llengua Castellana i Llatí

Llengua Estrangera

Anglès i francès

Ciències Socials

Orientació

 

Eugènia Vila

Mar Castellví

Verònica Santos-Olmo

Hèctor Moret

Maria Pujol

 

 

Antonio Fraile

Francesc Royuela

Àngela Fernández

Noelia Gascó

 

 

 

Marta Gil

Elena Méndiz

Àngels Balcells

Farid Lemjaafar

 

 

Francisco Lapuerta

Joan Domènech

Ana León

Mariana González

Núria Barrufet

Emma Asín

Mercè Rueda

Carina García

 

Matemàtiques

Científic-Tecnològic Experimentals

Visual i Plàstica, Música Educació Física

 

 

Núria Formariz

Montse Parcet

José J. Barriga

Lucia Callejón

 

 

 

Rocío Garcia

Rosa Maria Font

Pedro Menéndez

Silvia Manzano

Modest Baquedano

Esther Dopateo

 

 

 

Assumpta Ferran

Robert Díez

Laura Aresté

Joaquím Palacín

Gloria Martin

 

 

CICLES FORMATIUS

 

 

Serveis Socioculturals i a la Comunitat


 

 


 

 

Txus Franco (Cap de Departament)

Rosa Marzal (Cap de Seminari)

Anna Asensio

Judith Barahona

Pilar Cobo

Jose Coello

Silvia Escrivà

Albert Font

Txus Franco

Jaume Fusté

Cristina Gallego

 

Josep Genè

Anna Jaqués

MªCarmen Jodar

Maria Loreto Cabot

Lidia Lizandra

Sónia Lluch

MªRosa Marzal

Anna Montes

Natalia Moratal

 

 

Aitana Muñoz

Maribel Rodríguez

Esther Romero

Virginia Romero

Imma Solé

Úrsula Soms

M.Cinta Viña

Enric Olartecoechea

Laura Ruiz

 


 

Comparteix