Imatge capçalera: 

Organigrama

Membres del Consell Escolar del centre

Representants professorat:

  • Mar Castellví

  • Pilar Cobo

  • Rocio Garcia

  • Marta Gil

Representant PAS:

  • Merici Pérez

Representants alumnat:

  • Beatriz Long

  • Loubna Salim

Representants famílies:

  • Gabriela Poblet

  • Francisco Galeote

  • M. Carmen Pintó

Representant AFA: M. Carmen Pintó

Representant Ajuntament:

COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR

Comissió Permanent: Mar Castellví. M. Carmen Pintó

Comissió Econòmica: M. Carmen Pintó. Rocio Garcia

Referent de Coeducació: Marta Gil

EQUIP DIRECTIU

Direcció

Cap d'estudis

Eso-Batx

Cap d'estudis

Cicles

Secretaria- Administració

Coordinadora

Pedagògica

Pedro Menéndez- Arango

 

Francesc Royuela

 

Albert Font

 

Virginia Romero

 

Núria Barrufet

CÀRRECS DE COORDINACIÓ

 

 

Activitats i serveis

 

Àngels Balcells

Extraescolar

menjador

 

Robert Díez

 

 

Riscos laborals

 

Natalia Moratal

 

 

Informàtica/Audiovisuals/Web

Jose Barriga

Jaume Fusté (web i suport)

Assumpta Ferran

Lucia Callejón (xarxes socials)

 

Cap de Taller

 

Úrsula Soms

LIC

TIL

 

Mar Castellví

Projecte de

Lectura

 

Noelia Gascó

 

Coordinació FP (FCT DUAL)

 

Aitana Muñoz

 

 

 

Coordinació mobilitat

 

Laura Ruiz

Coordinació Projecte singular

Laura Aresté

Coordinació absentisme

 

Joan Domènech

Mariana González

Coordinació mentories i beques batxillerat

Francisco Lapuerta

Coordinació revista

½ EVP

 

Coordinació Competències Bàsiques ESO

1r Cicle Mar Castellví

2n Cicle Hèctor Moret

Coordinació Projectes/ Xarxes pel canvi/ STEAM

Rocio Garcia

Departaments didàctics ESO - BATX - CICLES

Llengua Catalana

I acollida

Llengua Castellana i Llatí

Llengua Estrangera

Anglès i francès

Ciències Socials

Orientació

 

Elisenda García

Mar Castellví

Hèctor Moret

Yolanda Valls

 

 

 

Àngela Fernández

Francesc Royuela

Noelia Gascó

Mª Carmen Sanz

Núria Santaeulària

 

 

Marta Gil

Elena Méndiz

Àngels Balcells

 

 

 

Francisco Lapuerta

Joan Domènech

Ana León

 

Mariana González

Núria Barrufet

Emma Asín

Mercè Rueda

Carina García

Mercè Ubach

 

Matemàtiques

 

Científic-Tecnològic Experimentals

Visual i Plàstica, Música Educació Física

 

Núria Formariz

Montse Parcet

José J. Barriga

Lucia Callejón

 

Eliana Hernández

 

 

 

Silvia Manzano

Rocío Garcia

Susana Martínez

Pedro Menéndez

Modest Baquedano

Esther Dopateo

 

 

 

Joaquím Palacín

Assumpta Ferran

Robert Díez

Laura Aresté

Carles Molins

CC.FF. Serveis Socioculturals i a la Comunitat


 

 


 

 

Txus Franco (Cap de Departament)

Rosa Marzal (Cap de Seminari)

Anna Asensio

Judith Barahona

Pilar Cobo

Albert Font

Txus Franco

Jaume Fusté

Cristina Gallego

Carmen Casas

Anna Jaqués

MªCarmen Jodar

Maria Loreto Cabot

Sónia Lluch

MªRosa Marzal

Natalia Moratal

Àngela Guil

Tomás Vicente

Manuela Silva

Lidya Lizandra

Mª Victoria Allue

Aitana Muñoz

Maribel Rodríguez

Virginia Romero

Imma Solé

Úrsula Soms

M.Cinta Viña

Enric Olartecoechea

Laura Ruiz

Tamara Forner

 

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS) I PERSONAL LABORAL

Secretaria

Consergeria

Tècnica d’Integració Social TIS

Maria de Lluc Riba

Montserrat Camprubí

Dolors Moreno

Merici Pérez

 

Emma Asín

Comparteix