PROVES D'ACCÈS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MIG

PROVES D'ACCÈS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MIG

DIA  25 DE JUNY

HORARI DE LES PROVES: 8.30-13.30

Tota la informació a: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/calendari/

Comparteix