Imatges: 

Gestió de vacants places CFGS

Quan, després del període ordinari de matrícula del 13 al 20 de juliol de les persones que han fet preinscripció i han estat assignades al centre, quedin places vacants, s’oferirà aquestes places als participants en el procés de preinscripció que hagin sol·licitat l’Institut Miquel Tarradell en primera peticició i que no hagin estat assignats al centre demanat, respectant l'ordre de la llista de sol·licituds de preinscripció a l’Institut Miquel Tarradell amb la puntuació definitiva, que té consideració de llista d'espera dins de cada via d'accés

CFGS Educació Infantil

21 de juliol de 9h a 9.30h recollida de sol·licituds 

Matrícula de sol·licituds ordenades i acceptades  a les 9.30h

CFGS Integració Social

21 de juliol de 10h a 10.30h recollida de sol·licituds

Matrícula de sol·licituds ordenades i acceptades a les 10.30h

Una vegada acabat el procés anterior, l'institut oferirà les places que continuïn vacants a alumnat que ha participat en el procés de preinscripció, encara que no l'haguessin sol·licitat al nostre centre i per CFGS, a alumnes que no hagin fet la preinscripció al mes de maig.

CFGS Integració Social

(*1) 21 de juliol de 12h a 12.30h (sempre que hi hagi vacants i compleixin requisits d'accés).

CFGS Educació Infantil

(*1) 21 de juliol de 12h a 12.30h (sempre que hi hagi vacants i compleixin requisits d'accés)

(*1) Atenció. De 12h a 12.30h es procedirà a recollir les sol·licituds per a la matrícula. De 12h a 12.30h s'ordenaràn les vacants segons les sol·licituds recollides. Les matrícules es realitzaran d'13h a 15h seguint el criteri:

- En primer lloc persones preinscrites en primeres opcions a altres centres ordenades segons puntuació dins cada via d'accés. Caldrà acreditar aquesta situació amb el resguard de preinscripció de maig.

- En segon lloc persones no preinscrites al mes de maig ordenades segons puntuació dins cada via d'accés. Caldrà acreditar la via d'accés en aquest moment.

 

A partir de l'1 de setembre les vacants s'ompliran per rigorós ordre d'arribada independentment de si s'ha fet preinscripció o no al mes de maig. El número de vacants serà publicada i actualitzada de forma permanent al web del centre: instarradell.cat

La informació de les places vacants i l'assessorament es fa de l'oficina d'atenció a ensenyaments postobligatoris situada a la planta baixa del Consorci  d'Educació de Barcelona (Plaça Urquinaona, 6)

Comparteix