Imatge capçalera: 

Preinscripció i matrícula

Tota la informació relacionada amb la matrícula als nostres estudis.

- Alumnat nou Cicles Formatius de Grau Mitjà:

Termini de matrícula ordinària (alumnes preinscrits amb plaça assignada): del 4 a l'11 de juliol de 2017 - Consultar dates específiques per cada torn al centre.

- Alumnat nou Cicles Formatius de Grau Superior:

Termini per fer la matrícula: del 13 al 20 de juliol de 2017 - Consultar dates específiques per a cada cicle/torn al centre.

- Alumnat que ja han cursat part del cicle formatiu a què es volen matricular a l'INS MIQUEL TARRADELL durant el curs 2016-2017.- consultar data específica de matrícula al centre.

 

GESTIÓ DE PLACES VACANTS CFGM DESPRÉS DEL PERÍODE ORDINARI DE MATRÍCULA

  • Alumnes preinscrits al maig en primeres opcions a altres centres poden matricular-se a partir del 13 de juliol.
  • Alumnes preinscrits al maig que al mes de juliol no tinguin els requisits d'accés al cicle poden presentar-se al segon període de matrícula el 6 i 7 de setembre sempre i quan hi hagi vacants i es compleixin en aquest moment els requisits d'accés al cicle.
  • Alumnes que no han fet preinscripció al mes de maig, podran matricular-se al centre sempre i quan hi hagi vacants del CFGM a partir del 8 de setembre sempre i quan es compleixin els requisits d'accés al cicle.

GESTIÓ DE PLACES VACANTS CFGS DESPRÉS DEL PERÍODE ORDINARI DE MATRÍCULA

Quan, després del període ordinari de matrícula del 13 al 20 de juliol de les persones que han fet preinscripció i han estat assignades al centre, quedin places vacants, s’oferirà aquestes places als participants en el procés de preinscripció que hagin sol·licitat l’Institut Miquel Tarradell en primera peticició i que no hagin estat assignats al centre demanat, respectant l'ordre de la llista de sol·licituds de preinscripció a l’Institut Miquel Tarradell amb la puntuació definitiva, que té consideració de llista d'espera dins de cada via d'accés

CFGS Educació Infantil

21 de juliol de 9h a 9.30h recollida de sol·licituds 

Matrícula de sol·licituds ordenades i acceptades  a les 9.30h

CFGS Integració Social

21 de juliol de 10h a 10.30h recollida de sol·licituds

Matrícula de sol·licituds ordenades i acceptades a les 10.30h

Una vegada acabat el procés anterior, l'institut oferirà les places que continuïn vacants a alumnat que ha participat en el procés de preinscripció, encara que no l'haguessin sol·licitat al nostre centre i per CFGS, a alumnes que no hagin fet la preinscripció al mes de maig.

CFGS Integració Social

(*1) 21 de juliol de 12h a 12.30h (sempre que hi hagi vacants i compleixin requisits d'accés).

CFGS Educació Infantil

(*1) 21 de juliol de 12h a 12.30h (sempre que hi hagi vacants i compleixin requisits d'accés)

(*1) Atenció. De 12h a 12.30h es procedirà a recollir les sol·licituds per a la matrícula. De 12h a 12.30h s'ordenaràn les vacants segons les sol·licituds recollides. Les matrícules es realitzaran d'13h a 15h seguint el criteri:

- En primer lloc persones preinscrites en primeres opcions a altres centres ordenades segons puntuació dins cada via d'accés. Caldrà acreditar aquesta situació amb el resguard de preinscripció de maig.

- En segon lloc persones no preinscrites al mes de maig ordenades segons puntuació dins cada via d'accés. Caldrà acreditar la via d'accés en aquest moment.

A partir de l'1 de setembre les vacants s'ompliran per rigorós ordre d'arribada independentment de si s'ha fet preinscripció o no al mes de maig. El número de vacants serà publicada i actualitzada de forma permanent al web del centre: instarradell.cat

 

Et fa falta més informació ?


  • La informació de les places vacants i l'assessorament es fa de l'oficina d'atenció a ensenyaments postobligatoris situada a la planta baixa del Consorci  d'Educació de Barcelona (Plaça Urquinaona, 6)
  • Trobaràs més informació sobre la preinscripció escolar a centres educatius a la pàgina web: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ 

Per a informació concreta del centre ens trobareu a:

INS MIQUEL TARRADELL

Carrer dels Àngels, n. 1

08001 Barcelona

Telèfon 93 441 23 80

Comparteix