Imatge capçalera: 

Gestió de beques

Documentació complementària a aportar per a gestionar la beca que heu sol·licitat de forma telemàtica

Presentació de documentació complementària a Secretaria: Consulteu-la aquí (de TOT l’alumnat sol·licitant)  Fins el 16 de novembre de 2017 en horari de secretaria
Presentació del Certificat del curs anterior emplenat per l’altre centre * (NOMÉS ALUMNES NOUS DE CFGM, CFGS) Fins el 16 de novembre de 2017 en horari de secretaria

-Certificat de la nota mitjana del curs oficial (no de l’etapa) realitzat durant l’any 2016-2017 (el model de CERTIFICAT el podeu descarregar aquí)
-En cas de no haver realitzat cap curs oficial el 2016-2017 cal portar: Certificat de la nota mitjana de l’últim curs oficial (no de l’etapa) realitzat

-ALUMNES QUE NO CAL QUE PRESENTIN AQUEST CERTIFICAT:
• Alumnes que van estudiar a l’Institut Miquel Tarradell l’any acadèmic 2016-2017
• Alumnes que van cursar la prova d’accés l’any acadèmic 2016-2017 i que ja van presentar aquest certificat com a requisit d’accés al cicle formatiu
• Alumnes que han accedit al CFGS amb un títol de CFGM i que ja van presentar el certificat de nota mitjana de tot el CFGM com a requisit d’accés al cicle formatiu

Trobareu més informació a la pàgina del MEC o a la pàgina web del Consorci d'Educació de Barcelona

Comparteix